Patientfall – man med hjärtsvikt

1
2
3
4
5
6
7
Du träffar en 67-årig man med hjärtsvikt på din vårdcentral för årskontroll.
Anamnes

Personen på bilden har inget med patientfallet att göra
Socialt: Gift, bor tillsammans med sin maka i villa. Tre vuxna barn. Aldrig rökt, dricker måttligt med alkohol. Aldrig missbrukat.
Sysselsättning: Pensionär. Tidigare arbetat som ingenjör.
Tidigare sjukdomar: Kronisk hjärtsvikt med EF 45% sedan fyra år tillbaka. Hypertoni. I övrigt tidigare väsentligen frisk.
Läkemedel: Metoprolol 200 mg x 1. Candesartan 32 mg x 1.
Aktuellt: Senaste året fått mer ont i kroppen och känt sig allt mer trött. Han tycker att det är ansträngande att gå längre sträckor än några hundra meter och blir då andfådd och trött snabbt.