Patientfall – man med erektil dysfunktion

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Du träffar Lars som är 62 år gammal och lastbilschaufför. Lars kommer för att kontrollera en hudförändring men nämner ”när han ändå är hos doktorn” att han har svårt med potensen. Han har inga läkemedel och mycket få besök inom sjukvården de senaste 10 åren.
AT: Gott och opåverkat.
Blodtryck: 165/100 mm Hg
Hjärta: regelbunden rytm, normofrekvent. Inga bi- eller blåsljud.
Lungor: rena andningsljud bilateralt.
EKG: Sinusrytm, frekvens 78 slag/min. Inga avvikelser.
Vikt: 102 kg
Yttre könsorgan: inga tecken på hypogonadism. Testiklar palperas normala.