Lathund för preventivmedel

PreventivmedelLathund med råd om val av preventivmedel såsom p-piller, minipiller, p-stav, p-spruta eller hormonspiral. Skriven av Maria Bullarbo, tidigare mödrahälsovårdsöverläkare på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

OBS! För fördjupande information som är uppdaterad under år 2014, se länk till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för antikonception längst ned på sidan.

Förstahandsval av preventivmedel

P-piller! Förutsatt att inga kontraindikationer finns! P-piller är alltid att föredra eftersom de är mest ”kroppsnära” och alla kvinnor behöver östrogen. Enbart gestagen metod, framförallt i form av tablettbehandling (Cerazette®) eller p-spruta (Depo-Provera®) innebär ökade risker för slemhinneatrofi, acne, eventuellt benskörhet på sikt.

Kontraindikationer för p-piller 

  • Förstagradssläkting med tidigare DVT
  • Förälder med hjärtinfarkt före 50 år
  • Migrän med aura (medför ökad risk för kärlspasm och TIA/stroke!)
  • Förstagradssläkting eller själv haft bröstcancer
  • Pågående aktiv leversjukdom med leverpåverkan
  • BMI >35 (ökad DVT risk)
  • Rökare >35 år (ökad DVT risk)
  • Diabetes med vaskulära komplikationer, SLE, Dubin Johnsons syndrom, otoskleros, porfyri, rotorsyndrom

Preparatval p-piller

Abelonelle® eller Neovletta® (=samma generika men Abelonelle® är billigare just nu), vilka har lägre risk för DVT och är mest beprövade och är billigast. De så kallade andra generationens p-piller, såsom Trinordiol® och Trionetta® kommer att utgå från REK listan då ingen praktisk fördel finns för trefas pillren som antikonceptionsprincip.

Vid biverkningar Acne: Desolett®, därefter Yaz® om ingen effekt

Humörsvängningar, minskad sexlust: Yaz®, därefter Qlaira®

PMS: Yaz®, därefter Qlaira®

Blödningsrubbning: NuvaRing® (p-ring) eller Qlaira®

(Qlaira® innehåller ny östrogenkomponent)

Viktigt är att försöka följa rekommendationerna vid nyförskrivning och inte gå efter önskemål såsom att få samma preparat som kompis har eller hörsägen om andra preparat. Abelonelle®, Neovletta® fungerar utmärkt hos>95%. Motivera varför, dvs beprövat och lägre DVT risk!

Det finns medicinskt inga hinder för att kvinnan tar flera kartor ihop utan uppehåll för blödning. Sådana receptförpackningar finns idag på den amerikanska marknaden och detta är inte förenat med ökade risker. Eventuella mellanblödningar styr hur många kartor som kan intas kontinuerligt utan tablettuppehåll för blödning.

Glöm inte att märka receptet med ”PP-25” upp till 20 års ålder. Kostnad blir då tack vare ungdomssubvention för alla p-metoder 25 kr/3 månader.

När kontraindikation för p-piller finns rekommenderas gestagen metod eller kopparspiral. Gestagena metoder är gestagent p-piller (Cerazette®), minipiller (Exlutena®, Mini-Pe®), p-stav (Nexplanon®, byte efter 3 år), p-spruta (Depo-Provera®, ges inte före 20 år pga risk för benskörhet), hormonspiral (Mirena®).

Några specialfall 

Kvinnor med EP ges i första hand metod som ger jämn eller ingen utsöndring i blodet för att inte inverka negativt på EP medicin, dvs Mirena® eller kopparspiral. Eventuellt kan Depo-Provera® övervägas men uppmana kvinnan att kontakta behandlande neurolog för råd. I övriga fall kontakta gynekolog.

Kvinnor med stark hereditet för bröstcancer Läkemedelsverket (LMV) rekommenderar icke hormonell metod i första hand men om kopparspiral inte fungerar rekommenderas i första hand gestagen metod som inte har setts ha samband med ökad bröstcancerrisk. Rådfråga gynekolog om kvinnan absolut önskar p-piller (övertygande evidens om ökad bröstcancerrisk finns inte men man går emot LMV:s råd!)

Kort om hormonspiral, Mirena® Det finns idag ingen anledning att avråda unga kvinnor som ännu inte fött barn från att använda hormonspiral (snarare tvärtom hos kvinnor där p-piller inte är lämplig metod!), eftersom studier visat att unga kvinnor tolererar hormonspiral lika bra som äldre kvinnor och STI risken dessutom sjunker tack vare tjockare cervixsekret! Med dagens moderna spiraler ökar inte risken för framtida infertilitet! Kontrollera dock alltid före spiralinsättning att chlamydiaprov är negativt!

Författare: Maria Bullarbo, tidigare mödrahälsovårdsöveläkare i Södra Älvsborg, 2011-10-02.

 

Läs merLäs mer: Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för antikonception (från år 2014).

 

Kategori: Riktlinjer