Anmälan till diabetesutbildning

Diabeteskursen återkommer under år 2019. Mer information kommer publiceras på Distriktsläkare.com i början av året.