Anmälan till diabetesutbildning

Under 2018 ges diabetesutbildningen “Uppdatering diabetes typ 2” inte i Malmö utan vi hänvisar till motsvarande utbildning i: