Anmälan

Dermatoskopiutbildningen är nu fulltecknad men du kan stå som reserv om du vill. Vi kontaktar dig om en kursplats blir ledig.

Reserv till Dermatoskopi i primärvård i Stockholm 29 november 2019