Välkommen till Distriktsläkare.com!

Välkommen till Distriktsläkare.com!Vi samlar över 32% av alla läkare i primärvården. Här hittar läkare det de behöver i sitt arbete.

Logga in för att läsa våra användbara medicinska artiklar, ladda ner blanketter och frågeformulär och diskutera i vårt forum. Välkommen!

Logga in Bli medlem


Vill du veta mer? Läs mer om Distriktsläkare.com.

Aktuellt: Vi ordnar en diabeteskurs för läkare som handlar om insulinbehandling och de nya läkemedel som kommit (Victoza, Januvia m.fl). Den var mycket uppskattad förra året och du är varmt välkommen att vara med!
Läs mer om diabeteskursen i Stockholm 22 september, Göteborg 6 oktober och Malmö 13 oktober .